Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Alaosastot Pentuvälitys Jalostus ja terveys Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Erikoisnäyttely 2019 Staffipäivä 2018 Linkit Jäsenille Tapahtuma-arkisto In English
Kuva: Per Undén
Kuva: Per Undén

Jalostustarkastus

Kennelliiton jalostustarkastuksia vuodesta 2015 alkaen 

Kennelliitto on julkaissut vuonna 2015 ohjeet jalostustarkastuksista kaikille roduille. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. 

Rotujärjestön tai sen alaisen yhdistyksen tehtävänä on määritellä, mitkä ominaisuudet niin käyttäytymisessä kuin ulkomuodossakin ovat kullekin rodulle ihanteelliset. Staffordshirenbullterrieriyhdistys on määrittänyt staffordshirenbullterrierin ihanneprofiilin ulkomuodon osalta Kennelliiton lomakkeen mukaisesti: ihanneprofiili (PDF).

Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk ja käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvan koiran 24 kk. Jalostustietojärjestelmään koira tulee saamaan suorittamastaan osiosta riippuen tulokseksi "Käyttäytymisen (tai ulkomuodon)  jalostustarkastus suoritettu". Tulos voi olla myös hylätty tai keskeytetty. Hylätyn tarkastuksen voi uusia aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua, keskeytetyn tarkastuksen uusimiselle ei ole aikarajoitusta. Lopputuloksen lisäksi koiran rakenne ja/tai käyttäytyminen kuvataan tarkastuksessa jokaisen osa-alueen suhteen.

Ensimmäisen kerran jalostustarkastuksen ulkomuoto-osio suoritetaan staffeille 15.11.2015 Staffien talvipäivä -tapahtumassa

Lisätietoa jalostustarkastuksesta Kennelliiton sivuilta www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/kennelliiton-jalostustarkastus

Aiemmin tehty jalostustarkastus

Staffordshirenbullterrieriyhdistys teki oman jalostustarkastuksen vuonna 2013. Jalostustarkastuksessa koirasta arvioitiin yksityiskohtaisesti rodunomaisuus, käyttäytyminen ja rakenne. Jalostustarkastuksen perusteella koirille annettiin loppuarvio ja perustelut arvioinnille. Loppuarviossa todettiin jalostustarkastuksen olevan hyväksytty, hyväksytty varauksin tai ei suositeltavaa.

Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuneet koirat