Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys ERIKOISNÄYTTELY 2024 Staffipäivä 2024 Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Jäsenille Linkit Tapahtuma-arkisto In English --

Vuoden Staffi kasvattaja

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kilpailuun voivat osallistua yhdistyksen jäseninä olevat suomalaiset kasvattajat, joilla on ollut kilpailuvuotta edeltävien kolmen vuoden aikana vähintään yksi (1) pentue ja jotka ovat kasvattaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään kolme (3) pentuetta. Kasvattajan/kasvattajien tulee oll SBTY ry:n jäseniä koko kilpailuvuoden.

Vuoden kasvattaja kilpailun voittaja lasketaan pisteytyksellä kasvattajan hakemuksesta. Lajipisteitä kerääviä koiria pitää olla vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6). Tulosten on oltava virallisia ja luettavissa KoiraNet - jalostustietokannasta. Mikäli näin ei ole, hakemuksen liitteeksi on laitettava kopio kilpailukirjasta tai arvostelulomakkeesta, tai ilmoitettava linkki tietokantaan, josta tiedot näkyvät. Pisteisiin oikeuttavat tulokset tulee hankkia kilpailukauden aikana Suomesta. Terveystutkimustulokset huomioidaan niiden  prosenttien mukaan (koiranetin taulukoista löytyy tieto sekä lonkat että kyynärät). Pisteitä keränneiden kasvattien tulee olla suomalaisomistuksessa.

Kilpailussa halutaan painottaa vastuullisuutta kasvatustyössä laaja-alaisesti ja huomioon otetaan koirien terveys, luonne, ulkomuoto ja monipuolisuus harrastuskoirana. Pisteiden laskussa otetaan huomioon hyväksytyt tulokset missä tahansa Kennelliiton hyväksymässä virallisessa lajissa.

Pisteytyksestä:
• Laskennassa mukana olevat koirat voivat saada yhden pisteen kustakin lajin tuloksesta, mikäli sillä on hyväksytty tulos jostain virallisesta lajista. Koe-/näyttelykäyntien kokonaismäärällä ei ole merkitystä, yhdestä lajista voi saada vain yhden pistekertymän taulukon mukaan/ koira.
• Kasvattaja saa koirakohtaisten pisteiden lisäksi pisteitä jokaisesta lajista, joihin hänen kasvattinsa (kaikki) ovat osallistuneet ja saaneet tuloksen. Jokaisesta virallisesta lajista saa yhden pisteen. Lajit ovat näyttely, nosework, rally-toko, TOKO, agility, koiratanssi, mejä,  PEKO, BH,  luonnetesti ja MH luonnekuvaus. Maksimipisteet ovat näin 11p.
• Terveystutkimukset huomioidaan seuraavasti eli huomioidaan kaikkien kasvattien lonkka- ja kyynärnivel tutkimukset (prosentti löytyy jalostustietojärjestelmästä). Pisteitä saa sen mukaan, kuinka monta prosenttia kasvateista on lonkka-, kyynär- ja silmätutkittuja. Pisteytys tulee taulukon prosenttien mukaan ja on siis 1-9p. Silmien osalta kasvattajan tulee itse laskea %osuus tutkituista krt/koira
• Laskennassa (3-6 kasvattia) mukana olevat koirat voivat saada yhden pisteen seuraavista terveystutkimuksista: selkä, olkanivel, polvi ja sydän, jotka ovat merkittynä virallisina jalostustietojärjestelmästä.

Laskennassa huomioitava Pisteet
Kasvateista tutkittu Pisteitä lonkka/kyynärnivel/ silmät
40 <60% 1+1+1
60 <80% 2+2+2
80 <100% 3+3+3
Laskennassa mukana olevat kasvatit Pisteitä/koira
selkälausunto 1
olkanivellausunto 1
sydänlausunto 1
polvilausunto 1
Geenilausunto HC/L2HGA (huom. ei gen clear) 1
Luonnetesti ja/tai MH-kuvaus 1/tulos
ERI 3
EH 2
Valioituminen (FI) lajista riippumatta. Näyttelyissä vain FI MVA/CIB huomioidaan /1 valio/koira/vuosi 5
Koetulos virallisesta lajista 3
Osallistuminen viralliseen kokeeseen ilman koetulosta 1
Jalostustarkastukset (max 1+1 /koira) 1
Luottamustoimet SBTY:ssä 2
Kasvattajasitoumus allekirjoitettu 1
Kennelliiton ja/tai Sukokan jäsenyys 1+1

Esimerkki:
Kasvattaja kuuluu kennelliittoon (1p) ja on allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen (1p), ja toimii SBTY:n jalostustoimikunnan jäsenenä (2p). Kasvateista terveystutkittuna 68% lonkat (2p), 50% kyynärät (1p)  ja silmät 68% (2p). 

Kasvattajan kasvattamat koirat ovat osallistuneet vuoden aikana lajeihin: näyttely, nosework, rally-toko, toko, agility, koiratanssi, luonnetesti ja MH-luonnekuvaus.  (8p)

Kasvattaja ilmoittaa kisaan kolme koiraa joista:
Koira 1: polvilausunto (1p), osallistunut näyttelyyn laatuarvosana ERI (3p), koetulos tokosta (3p), valioitui näyttelyistä FI MVA (5p)
Koira 2: selkälausunto (1p), polvilausunto (1p), geenitesti (1p), luonnetesti (1p), tulos agilitystä (3p) ja näyttelystä EH (2p)
Koira 3: MH-kuvaus (1p), näyttelystä ERI (2p), osallistuminen toko kokeeseen ilman koetulosta (1p)
yhteensä: 42 pist.