Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys ERIKOISNÄYTTELY 2024 Staffipäivä 2024 Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Jäsenille Linkit Tapahtuma-arkisto In English --

SILMÄSAIRAUDET

Perinnöllinen harmaakaihisisältää useammanlaisia näkökykyä haittaavia sairauksia linssissä. Perinnöllisessä harmaakaihissa linssin läpinäkyvyys häviää osittain
tai kokonaan. Muutoksia todetaan yleensä molemmissa linsseissä. Jos linssit samentuvat täysin, koira sokeutuu. Hoitona sameutunut linssi voidaan poistaa ja myös keinolinssin asennus on mahdollista. Suurin osa kaihimuutoksista on lieviä ja koira voi elää normaalia elämää.

Perinnöllistä harmaakaihia sairastavat yksilöt suljetaan pois jalostuksesta. Lisäksi tulee siitosvalintoja tehtäessä huomioida, että sairaan koiran vanhemmat ovat sairauden kantajia ja samoin mahdollisesti myös sen pentuesisarukset. Mikäli yksilö todetaan harmaakaihin kantajaksi, sitä ei tule käyttää jalostukseen. Poikkeuksena tähän nuoruusiän harmaakaihi HC-HSF4, jolle on olemassa DNA-testi ja jonka kantajia voidaan käyttää jalostukseen sairaudesta geneettisesti terveeseen (clear) yksilöön yhdistettäessä. Kaikki havaitut kaihimuodostelmat eivät välttämättä ole perinnöllistä harmaakaihia, sillä kaihi voi muodostua myös tulehduksen, vamman tai aineenvaihdunnallisten syiden (esim. diabetes) tai sekundäärisesti toisen sairauden seurauksena.

Rd(retinal dysplasia) on verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö, jota on eri vakavuusasteita lievistä paikallisista poimuista sokeutta aiheuttaviin muutoksiin. Paikalliset verkkokalvon poimut ovat vaarattomia, ja koirat, joilla on vain joitakin poimuja, saavat silmätarkastuksessa merkinnän "poimuja".

Retinan dysplasiaa (RD) sairastavat yksilöt suljetaan pois jalostuksesta. Poikkeuksena RD, jossa koiralla on todettu vain joitain poimuja silmänpohjassa.

PHTVL/PHPV(persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis / persistent hyperplastic primary vitreous) on sairaus, jossa linssin ja silmänpohjan välinen sikiökautinen verisuonisto ei ole normaalisti surkastunut. Sairaudessa on eri asteita pienistä pilkuista sokeutta aiheuttaviin muutoksiin.

PHTVL/PHPV-tapaukset suljetaan pois jalostuksesta, jos sairauden aste on suurempi kuin 2. Jos jalostukseen käytetään koiraa, jolla on sairauden aste 1-2, yhdistelmän toisen osapuolen tulee olla terve ko. sairauden osalta. Tutkimuksissa tulokset ilmoitetaan nykyään jalostustietojärjestelmään muodossa sairaudenaste 1 tai 2-6. Mikäli tulos on 2-6, niin huolehdi tutkivalta eläinlääkäriltä tieto mikä näistä arvoista tulos on 2, 3, 4 ,5 vai 6?

PRA(progressive retinal atrophy) on verkkokalvon asteittainen surkastuma. Aineenvaihduntahäiriöin takia verkkokalvolle kertyy kuona-aineita ja se surkastuu. Koirasta tulee täysin sokea 1-8 vuoden iässä. PRA periytyy resessiivisesti ja sen kantajat ovat täysin terveitä. Sairailla yksilöillä näkö alkaa heiketä asteittain. Ensimmäisenä oireena sairaudessa on hämäräsokeus

PRA-tapaukset suljetaan pois jalostuksesta.

PPM(persistent pupillary membranes) on iiriksen eli värikalvon kehityshäiriö, jossa pupilliaukon avautuminen ei ole täydellinen vaan värikalvolta lähtee rihmoja joko linssiin, sarveiskalvoon tai toiseen kohtaan värikalvoa. Muutokset ovat yleensä lieviä eivätkä aiheuta oireita.

Jos jalostukseen käytetään koiraa, jolla on todettu PPM, yhdistelmän toisen osapuolen tulee tällöin olla terve ko. sairauden osalta.

Distichiasis ja ektooppinen cilia ovat perinnöllisiä sairauksia, joissa luomen reunasta tai sen sisäpinnalta kasvavat ylimääräiset ripset hankaavat sarveiskalvoa ja voivat aiheuttaa silmävuotoa, siristelyä ja sarveiskalvohaavaumia. Sairaus voi olla oireeton. Oireilevilta koirilta ripset poistetaan yleensä polttohoidolla.

Staffien omistajia, joiden koirilla on ylimääräisiä ripsiä kehoitetaan osallistumaan Helsingin yliopiston DISTICHIASIS-tutkimushankkeeseen.

Koiraa, jolla on ylimääräistä ripsiä silmäluomen sisäpinnalla (distichiasis, ektooppinen cilia), voidaan käyttää jalostukseen, mikäli ripset eivät vaivaa koiraa. Tällöin yhdistelmän toisen osapuolen tulee olla terve ko. sairauden osalta. Koiraa, jolla vaiva on hoidettu (ripset leikattu/poltettu), ei suositella käytettävän jalostukseen.

Staffeilla terveystilanne on silmien osalta hyvä. Etupäässä esiintyy ylimääräisiä ripsiä (Distichiasis, ektooppinen cilia ja määrittelemättömät ylimääräiset ripset) ja PHTVL/PHPV:tä. Vakavammat silmäsairaudet ovat rodussa suhteellisen harvinaisia.