Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys ERIKOISNÄYTTELY 2024 Staffipäivä 2024 Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Jäsenille Linkit Tapahtuma-arkisto In English --

PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI (HC) JA L-2-HGA -SAIRAUS

Staffeilla on kaksi sairautta, joihin on olemassa geenitesti:

 • L-2-HGA on keskushermostosairaus, jonka oireita ovat ”tutisevaa” liikunta, väristykset, epileptisen kohtauksen kaltainen jäykistyminen, liikunnan tai jännityksen aiheuttama lihasten jäykkyys ja muuttunut käytös. Oireet ilmestyvät yleensä ensimmäisen kerran noin 6 -12 kuukauden iässä.
 • Perinnöllisessä nuoruusiän harmaakaihissa (HC) linssin läpinäkyvyys häviää osittain tai kokonaan ja koira sokeutuu yleensä 2-4 ikävuoteen mennessä.

Sairaudet periytyvät resessiivisesti: sairastuakseen koira tarvitsee sairautta aiheuttavan geenin kummaltakin vanhemmaltaan. Geenitestien avulla on mahdollista todeta, kantaako koira sairautta vaikka olisi ilmiasultaan terve. Sairauden kantajan saa yhdistää vain geneettisesti terveen yksilön kanssa. Jalostukseen käytettävät koirat tulee DNA-testata tai niiden tulee olla todistettavasti perimältään terveitä.

Geenitestit

Geenitestiä varten otetaan näyte posken sisäpinnan limakalvolta. Voit pyytää omaa eläinlääkäriäsi ottamaan näytteen tai osallistua yhdistyksen vuosittain erikoisnäyttelyn yhteydessä tarjoamaan näytteenottotilaisuuteen.

Tilaa geenitesti itse niitä tekevältä yritykseltä.

Testitulokset ja geneettisesti terveet koirat

SBTY ylläpitää ja julkaisee listaa testatuista ja geneettisesti terveistä koirista:

L-2-HGA ja/tai HC

Listaan on koottu koirat, joille on tehty L-2-HGA ja/tai HC DNA-testi sekä pentueet, jotka ovat perinnöllisesti terveitä em. sairauksista. Perinnöllisesti terveen koiran molemmat vanhemmat DNA-testattu terveiksi tai ne ovat jo itse perinnöllisesti terveitä omien vanhempiensa tuloksien perusteella.

Toimita kopio koirasi testituloksesta SBTY:lle sähköpostitse tai kirjeenä (toimitusosoite alla). Lähettämällä kopion todistuksesta, koiran omistaja antaa SBTY ry:lle suostumuksensa siihen, että SBTY ry voi kolmannen osapuolen pyynnöstä toimittaa todistuskopion sitä pyytävälle taholle.

Kasvattajia pyydetään toimittamaan geneettisesti terveiden pentueiden tiedot sähköpostitse. Viestin tulee sisältää kaikkien pentujen sekä emän ja isän nimet. Mikäli yhdistelmässä on käytetty tuontikoiraa, jonka tulosta ei löydy yhdistyksen listauksista, toimita kopiot testin tehneen laboratorion todistuksista tai Export Pedigreestä, jos koiran virallinen tulos näkyy siinä. Myös yksittäiset tuontikoirat lisätään listalle.

Lisätietoja ja todistusten toimitus:
Mia Suovaniemi
mia.suovaniemi(at)saunalahti.fi

SBTY:n tavoite on saada testitulokset Kennelliiton ylläpitoon ja on anonut tätä toistamiseen keväällä 2020. Iso-Britanniassa The Kennel Club on tallentanut testitulokset tietokantaansa ja rekisteritodistuksiin vuodesta 2006 alkaen Iso-Britanniaan rekisteröityjen koirien osalta. The Kennel Club julkaisee testitulokset myös internetsivuillaan: Staffordshire Bull Terrier DNA screening

HUOM! Muutos listaukseen 1.1.2022 alkaen

 Jatkossa listalle hyväksytään vain niiden testilaitosten tulokset, jotka Kennelliitto on aiemmin muiden rotujen testeissä hyväksynyt:

 • Movet
 • Laboklin Finland
 • Genoscoper / My Dog DNA
 • Animal Health Trust AHT
 • Sverigers lantbruksuniversitet, SLU
 • University of Missouri, UMC
 • Antagene
 • Optigen
 • vetGen

Osa listalla olevista laitoksista ei enää nykyisin tee testejä.

Vain omistaja voi ilmoittaa koiran tiedot listalle. Jos kasvattaja haluaa ilmoittaa geneettisesti terveen pentueen tiedot listalle, on se tehtävä ennen pentujen luovutusta. Pentujen on oltava mikrosirutettuja tätä ennen.

Tuontien osalta on osoitettava, että geenitestin on tehnyt edellä luetellussa listassa mainittu testilaitos. Vaihtoehtoisesti hyväksytään, että geenitulos tai tieto geneettisesti terveestä on merkitty koiran sukutauluun, tai voidaan osoittaa ulkomaalaisen kenneljärjestön verkkosivuilta löytyvällä tiedolla. Mikäli saatavilla ei ole riittäviä dokumentteja, on koira testattava jossain yllä luetelluista testilaitoksista.

Suositus on, että geneettisesti terveet tuonnit testataan, ellei ole mahdollista varmistaa, että tieto perustuu yllä mainittujen testilaitosten tekemiin testeihin ja, että testiä otettaessa on varmistettu koiran mikrosiru. Tiedossa on, että ulkomailla testeissä on esiintynyt vilppiä eli testinäyte on tarkoituksellisesti otettu toisesta, terveeksi tiedetystä koirasta.

Lisäksi suositellaan, että geneettisesti terveet ulkomaalaiset koirat ja tuonnit testattaisiin kolmen sukupolven välein. Suositus perustuu Pohjoismaiden kennelunionin (PKU) ohjeistukseen.

Muutos ei vaikuta listalla jo olevien koirien tietoihin; ne säilyvät ennallaan. 1.1.2022 alkaen ilmoitettujen koirien tiedot merkitään siten, että ne ovat erotettavissa aikaisemmin ilmoitetuista esimerkiksi fontin perusteella.Muutoksen tavoitteena on, että Kennelliitto hyväksyy listauksen linkitettäväksi jalostustietojärjestelmään. Pidemmän aikavälin tavoitteena on edelleen, että tiedot saataisiin osaksi jalostustietojärjestelmää, kuten muutkin terveystulokset.

Tiedustelut muutokseen liittyen jalostustoimikunnalle ja listan päivittämisestä vastaavalle Mia Suovaniemelle

jalostustoimikunta@staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi
mia.suovaniemi@saunalahti.fi

Lisätietoa sairauksista

Rodun JTO sisältää kattavasti lisätietoa sairauksista, niiden periytyvyydestä sekä esimerkiksi rodun kotimaassa annettuihin suosituksiin niihin liittyen:
Staffien jalostuksen tavoiteohjelma

Staffordshire Bull Terrier Breed Council of Great Britain:

Health issues in the Staffordshire Bull Terrier

Tutkimuksen perustana olevat tieteelliset julkaisut:

L-2-hydroxyglutaric aciduria: characterisation of the molecular defect in a spontaneous canine model Penderis J, Calvin J, Abramson C, Jakobs C, Pettitt L, Binns MM, Verhoeven NM, O'Driscoll E, Platt SR, Mellersh CS Journal of Medical Genetics 2007 44: 334-340

Identification of mutations in HSF4 in dogs of three different breeds with hereditary cataracts Mellersh CS, Pettitt L, Forman OP, Vaudin M, Barnett KC Veterinary Ophthalmology 2006 9: 369-378