Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys ERIKOISNÄYTTELY 2024 Staffipäivä 2024 Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Jäsenille Linkit Tapahtuma-arkisto In English --
Kuvaaja H. Karjalainen
Kuvaaja H. Karjalainen

JTO ja PEVISA

Sivulle on koottu tietoa staffordshirenbullterrierin jalostuksen tavoiteohjelmasta, PEVISA:sta sekä muista rekisteröinnin ehdoista. Amstaffien osalta löydät vastaavat tiedot Amstaffiyhdistyksen kotisivuilta osoitteesta http://amstaffiyhdistys.net/kasvatus/pevisa/

Staffien jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA

Jalostuksen tavoiteohjelma 2019-2023 (PDF)

PEVISA-ohjelma 1.1.2019 - 31.12.2023:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto.
Koiran tulee tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen.

Pentueen rekisteröinnissä huomioidaan lisäksi Koirarekisteriohjeen ehdot ja muut rotukohtaiset
erityisehdot.

Muut rekisteröintiehdot

Sininen-sininen -väriyhdistelmät kiellettyjä

Suomen Kennelliitto ry:n Jalotustieteellinen toimikunta (JTT) on kokouksessaan 8.10.2009 (9/2009) hyväksynyt staffordshirenbullterrierin ja amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtaisiin erityisehtoihin seuraavan säännön, joka tulee voimaan 1.1.2010: On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava).

Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:
sininen - sininen
sininen - sininen fawn
sininen fawn - sininen fawn

Kielto koskee kaikkia geneettisesti sinisiä (genotyyppi d/d) koiria, riippumatta siitä minkä värisiksi ne on rekisteröity. Huomioitavaa on, että sininen väri periytyy resessiivisesti, joten sinisen tai sininen fawn -värisen koiran jälkeläiset ovat haalistustekijän (diluution) kantajia, vaikka yhdistelmän toinen koira olisi muun värinen.

Lue lisää: sinisen värin resessiivinen periytyminen

Koiran väri ilmoitettava rekisteröinnin yhteydessä

Staffordshirenbullterrierin ja amerikanstaffordshirenterrierin erikoisehtoihin on lisätty 1.1.2015 ehto: Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. 

Pysyvä poikkeuslupa ulkomaisille uroksille

Staffordshirenbullterriereillä on pysyvä poikkeuslupa ulkomaisille uroksille kun astutus tapahtuu ulkomailla tai tuontispermalla: urokselta ei vaadita PEVISA-ohjelman mukaisia lonkka- tai silmätutkimuksia.

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut Koirarekisteriohje rajaa tällaisella poikkeusluvalla rekisteröityjen pentueiden määrän korkeintaan kahteen kutakin urosta kohden.  Kahden pentueen laskenta alkaa vuodenvaihteen jälkeen tehdyistä astutuksista syntyneistä pentueista. Rajaus ei koske ennen vuodenvaihdetta pakastettua spermaa eikä myöskään tuontijälkeläisiä lasketa pentuekiintiöön.

Kaikkia rotuja koskevat rekisteröintiehdot

Kennelliitolla on myös kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja. Huomioi esimerkiksi:

  • mikäli pentueen vanhemmilla on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Näitä tutkimuksia ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus
  • liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25 %

Tarkista voimassa olevat rekisteröinti- ja poikkeuslupasäännöt Kennelliiton sivuilta:

Koiran rekisteröinti

Poikkeusluvat koirarekisteriohjeeseen